Ημέρα: 25 Ιανουαρίου 2017

Οι κρίσεις περισσότερων από 150 περιλήψεων έχουν ολοκληρωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή. Ευχαριστούμε τους συνέδρους για το ενδιαφέρον τους και την Επιστημονική Επιτροπή για τη συνεργασία. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής περιλήψεων για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε υποβολή διορθωμένης περίληψης, εάν χρειάζεται, ή πλήρους κειμένου, εάν […]

Περισσοτερα