ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Έναρξη υποβολής περιλήψεων (στα ελληνικά ή τα αγγλικά): 04/11/2016
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (παράταση): 19/12/2016
Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων: 16/01/2017
Προθεσμία υποβολής διορθωμένων περιλήψεων και/ή πλήρων κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου: 20/02/2017
Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής (με μειωμένο κόστος και για ένταξη των εργασιών στο πρόγραμμα του συνεδρίου): 28/02/2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες υποβολής εργασίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες εγγραφής.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου για την πληρωμή της εγγραφής τους να στείλουν το αργότερο 1 μέρα μετά την πληρωμή σχετικό αίτημα στο email του συνεδρίου: info@placemarketing2.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες για τα εργαστήρια.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ:

ΧΟΡΗΓΟΙ

Αναμένονται πληροφορίες σύντομα